Nákupní košík
(0/0 Kč)

Pro média

Tisková zpráva

Knihex 06

Všichni malí nakladatelé aneb Knihy nad Vltavou

V neděli 19. 6. se od 10 do 20 hodin bude konat už šestý knižní jarmark Knihex, který představí malá a menší nakladatelství a jejich produkci pod širým nebem, tentokrát na novém místě, a to na ostrově Štvanice v okolí Vily Štvanice. Kromě toho, že na prodejním trhu budou mít své stánky nakladatelství Archiv výtvarného umění, ATLANTIS, AVU, Baobab, běžíliška, Brody, Burian a Tichák, Bylo nebylo, Cesta domů, Dauphin, DharmaGaia, dybbuk, FF UK, GplusG, H+H, HOST, Knihovna Václava Havla, KudlaWerkstatt, Labyrint & Raketa, Lipnik, MAKE*detail, Malvern, Maťa, Meander, Motýlsobě, N AMU, NaPOLI, Národní filmový archiv, Nová beseda, Novela bohemica, OIKOYMENH, OneHotBook, Page Five, Paper Jam, Paseka, Revolver Revue, ROE, RUBATO, Runa, 65. pole, Take Take Take, Triáda, Trigon, UMPRUM, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Uutěrky, Venkovské dílo, Verzone, Volvox Globator, wo-men čičasopisy A2, Full Moon, H_aluze, Lógr, Makovice, Plav, Protimluv, Sedmá generace, Tvar, Unijazz, antikvariáty Elpida, Fryč a Zeyer nebo papírnictví papelote, Parapet, Za bookem akomiksový obchod No Ordinary Heroes, bude celý den probíhat také doprovodný program. Jednotlivá nakladatelství nabídnou své workshopy a budou prezentovat nové knihy. Celý den doprovodí hudební vystoupení. Součástí Knihexu je i antikvární stánek, kam můžou lidé přinést knihy, které už nechtějí, a jiné si zase koupit. Přijede také minibibliobus Oskar Městské knihovny. Doprovodný program letos nabídne např. recykliteraturní dílnu, knihvazačskou dílnu, DJ Barta, workshop Ani-muk, autorská čtení, animační workshop a v rámci afterparty bude od 20 hodin hrát kapela J. Program bude probíhat i uvnitř Vily, kde v 10 hodin začne představení pro děti Kvak a Žbluňk jsou kamarádi (Divadlo Pro malý) a mezi 16. a 20. hodinou tam bude probíhat literárně-hudební program „Fašismus?“ ptá se literatura, který ve spolupráci s Knihexem pořádá Asociace spisovatelů a literární obtýdeník Tvar. Smyslem tohoto doprovodného programu je upozornit na nebezpečí rostoucího extremismu a veřejně toto téma nasvítit z perspektivy literatury a umění. Program je koncipován jako pásmo literárních čtení (a to jak autorských, tak komentovaného čtení), veřejné debaty, hudebních vystoupení a umělecké performance. Knihex je místem setkání nakladatelů a čtenářů v příjemné atmosféře na břehu Vltavy, kde návštěvníci kromě prohlížení a nakupování knih můžou zabavit sebe i své děti v uměleckých dílnách, poslechnout si dobrou hudbu, posedět, prostě strávit inspirativní neděli.                                        

Pořádá Knihex, z. s.  

Kontakt: Karolina Voňková, tel.: 775 284 185, e-mail: karolina@knihex.cz
             Petra Panenková, tel.: 775 973 959, e-mail: petra@knihex.cz 

www.facebook.com/knihex www.knihex.cz  

Knihex vznikl za finanční podpory: Hl. m. Praha Městská část Praha 7 MK ČR

Partneři Vila Štvanice Asociace spisovatelů  

Mediální partneři A2 Radio Wave Radio 1 Tvar Aero Bio Oko Světozor Městská knihovna  

 

Knihex je místem setkání nakladatelů a čtenářů v příjemné přátelské atmosféře, ať už letní venku u řeky, nebo zimní pěkně v teple. Knihex, to jsou knihy kvalitních menších nakladatelství, které představují samotní nakladatelé, jež živě konverzují se svými čtenáři. Knihex je místo, kde se dá strávit celý den – kromě knížek je k dispozici bohatý program (dílny, křty, autorská čtení, odpočinkové zóny, dětský koutek a další). Cílem není na co nejmíň metrů čtverečních namačkat co nejvíc stánků, Knihex dává prostor – knihám i čtenářům.

Knihex vznikl z toho důvodu, že u nás neexistovala platforma, která by byla určena pro menší kvalitní nakladatele, stávající knižní veletrhy jsou pro ně většinou cenově nedostupné, jejich dramaturgie jde mimo směřování těchto nakladatelství. Dalším problémem je ztížená distribuce knih malých nakladatelů a s tím spojená horší dostupnost a také prodejnost jejich titulů. Knihex chce zvýšit povědomí o těchto nakladatelích a jejich produkci a tím jim pomoci s prodejem, umožnit jim zpětnou vazbu od čtenářů – a v důsledku je tedy i podpořit k vydávání dalších knih. Tituly těchto nakladatelství jsou zajímavé, ale nakladatelé jsou velmi finančně limitováni, většinou jsou závislí na grantech, na větší propagaci už nezbývají peníze, protože důležitější než finanční úspěch titulu je pro ně jeho kvalita. Je ale zapotřebí povědomí o nich i jejich knihách rozšířit, aby se jim alespoň energie vložená do jejich přípravy vrátila a aby i čtenáři měli možnost objevovat „nové světy“.  

Knižní jarmark Knihex umožňuje těmto menším nakladatelům se sejít a představit se společně veřejnosti. K pořádání knižního jarmarku v létě jsme záměrně vybrali místo v pražském veřejném prostoru, abychom knihy, spojované spíše častěji se zaprášeností a zatuchlostí, dostali na čerstvý vzduch a mezi lidi, přišli s nimi za lidmi, a to na exponované místo, které Pražané vyhledávají, zároveň si akce všímají i mimopražští a zahraniční návštěvníci Prahy, umožňuje tak reprezentovat českou kulturu i pro cizince, případně být inspirací (např. na slovenském Artforu vyšel článek o Knihexu, který byl zároveň výzvou k uspořádání podobné akce na Slovensku). Pro zimní Knihex se koná ve Studiu Alt@ – i tam se knihy dostávají do nových souvislostí, je to místo, kde zůstává zachován pocit vzdušnosti a prostoru, ovšem v zimě přece jen knihy potřebují střechu.  

Nakladatelům a autorům je umožněno se prezentovat, aktivně se zapojit do programu např. v podobě autorských čtení, křtů apod. Knižní jarmark Knihex je otevřen pro zhruba 40 vystavujících nakladatelů, kteří jsou vybírání na základě kvality své produkce (a spadají do kategorie malých a menších nakladatelů).

Účastnící se nakladatelé jsou z celého území Česka (např. brněnský Host, opavský Perplex), stejně tak návštěvníci nejsou jenom Pražané, ale na Knihex přijíždějí z různých koutů republiky. Spolupracujeme s Městskou knihovnou, která v létě měla na náplavce svůj minibibliobus, a také s Librarium Mobile neboli mobilní knihovnou.  

Kromě vystavujících nakladatelů program zaštiťují dílny knihvazačská (Vladimíra Šturmová a Jan Hybner z VŠUP), sítotisková (Martin Dufek, sítotiskové studio Kredenc), animační (Zdeněk Durdil), linorytová (Helena Čubová), recykliteraturní (Vojtěch Mašek), hudební doprovod zajišťují DJ. Další doprovodný program je proměnný podle toho, co chtějí prezentovat samotní nakladatelé (čtení, křty).  

Knihex je otevřen pro kohokoli (na akci není vybíráno vstupné), zároveň návštěvníci mají možnost na stáncích potkat samotné nakladatele a mluvit s nimi, také se účastní dílen a workshopů, a spoluvytvářejí tak podobu Knihexu. Ke komunikaci s fanoušky Knihexu dochází na facebookových stránkách. Snažíme se kolem Knihexu vybudovat komunitu lidí, kteří jsou ochotní pomoci i jako dobrovolníci (pomocí na místě, roznosem plakátů apod., do budoucna počítáme s jejich širším zapojením).   

Veřejnost se o Knihexu dozvídá jednak z faceboových a webových stránek, jednak prostřednictvím inzerce u našich mediálních partnerů (A2, Host, Tvar), resp. spotů (ČRo Radio Wave, Radio 1). Dále tiskneme plakáty, které jsou vylepovány na legálních inzertních plochách, zajišťujeme také jejich roznos po kavárnách a školách. Pozvánky na akce uveřejňují média (MF Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Právo, Reflex, ...), jsme pravidelnými hosty např. Čajovny či Mozaiky na ČRo Vltava, Liberatury na ČRo radio Wave. Naše plakáty distribuuje do všech svých poboček také Městská knihovna. Dále jsou našimi partnery pražská kina Oko, Aero a Světozor.  

Chtěli bychom, aby se činnost o. s. Knihex neomezovala „jen“ na pořádání dvou knižních jarmarků ročně, ale aby vyvíjelo kontinuální aktivitu. Prozatím na našem Facebooku umožňujeme účastnícím se nakladatelstvím upozorňovat na nové knihy, různé akce apod. Do budoucna bychom rádi pořádali v Praze i jiné akce než jenom knižní jarmark, např. městské hry s knižní tematikou, knižní pikniky apod.

pro-media