Nákupní košík
(0/0 Kč)
Obálka

Ženy o ženách

Intimita tvorby českého ženského filmového a literárního dokumentu


Barbora Baronová, Dita Pepe

Doporučená cena 880 Kč

Knihex cena 783 Kč / sleva 11 %


Momentálně nedostupné

wo-men

2019

992 stran

135 × 188 mm


Publikace Ženy o ženách: Intimita tvorby českého ženského filmového a literárního dokumentu se zabývá tvorbou dokumentárního obsahu ženami v českém filmovém a literárním prostředí. Formou rozhovorů zkoumá konkrétní fáze a proměnné tvůrčího procesu žen-dokumentaristek majících odlišné situační, profesní, metodologické, názorové i hodnotové východisko.

Kniha představuje dvacet osm rozhovorů s dvaceti devíti filmovými a literárními dokumentaristkami tvořícími v Česku. Respondentky přinášejí subjektivní pohled na kontext vzniku díla, osobnost dokumentaristek, záměry a motivace k tvorbě, volbu témat nebo výběr postav. Dále se zabývají vztahy autorek s dokumentovanými osobami, etikou, procesy realizace, důležitými aspekty dokumentární praxe, jako jsou cenzura, angažovanost nebo terapie, také financováním a rolí institucí. V neposlední řadě se věnují tématu žen v kontextu otázek feminismu, genderu, spolupráce, mateřství nebo profesního uplatnění. S ohledem na dobu, kdy rozhovory vznikaly, výpovědi pokrývají zejména období od konce šedesátých let dvacátého století do roku 2019.

Ženy-dokumentaristky zahrnuté do této publikace splňují dvě podmínky – za prvé se zabývají tvorbou dokumentárního obsahu a za druhé vytvořily alespoň jeden film nebo knihu věnující se ženám nebo tématu týkajícímu se žen. Kniha obsahuje rozhovory s televizní dokumentaristkou Hanou Pinkavovou, filmařkou žijící a tvořící převážně ve Spojených Státech Marií Dvořákovou, umělkyní pracující s deníky Blankou Kirchner, filmovou dokumentaristkou Marikou Pecháčkovou, orální historičkou Pavlou Frýdlovou, spisovatelkou Petrou Dvořákovou, slovenskou filmařkou Zuzanou Piussi, historičkou Blankou Zubákovou, filmovou dokumentaristkou a fotografkou Libuší Rudinskou, literátkou Alenou Wagnerovou, celostní filmařkou, umělkyní a lektorkou v oblasti osobního rozvoje Terezou Tarou, profesorkou historie Danou Musilovou, experimentální dokumentaristkou Martinou Malinovou, autorkou filmových časosběrů Helenou Třeštíkovou, teoretičkou umění Michaelou Peško Banzetovou, filmovou dokumentaristkou Janou Počtovou, autorkou memoárů Dagmar Steinovou, filmařkou Lindou Kallistovou Jablonskou, etnografkou Eleanore Rasmussenovou, aktivistkou a filmovou dokumentaristkou Apolenou Rychlíkovou, autorkou celovečerních filmových dokumentů Olgou Sommerovou, teoložkou a filmařkou Vilou Ježkovou, socioložkou Marcelou Linkovou, režisérkou hraných i dokumentárních filmů Zuzanou Kirchnerovou, fotografkou Gabrielou Kontra a animátorkou Kateřinou Kačerovskou, kritičkou a kurátorkou Zuzanou Štefkovou, novinářkou a spisovatelkou Juditou Matyášovou a žurnalistkou a humanitární pracovnicí Petrou Procházkovou.

kniha