Nákupní košík
(0/0 Kč)
Obálka

Na konci světa


Michaela Thelenová, Michal Koleček, Zdena Kolečková

Doporučená cena 420 Kč

Knihex cena 357 Kč / sleva 15 %


Momentálně nedostupné

FUD UJEP

2014


Selektivní retrospektivní monografie fotografických cyklů a videosnímků výtvarné umělkyně Michealy Thelenové (1969) související se stejnojmennou výstavou v brněnském Domě pánů z Kunštátu na přelomu let 2014–2015.
„Autorčin dlouhodobý a soustředěný zájem o tvůrčí interaktivitu s nejbližším okolím je na jedné straně modelován syrovou postindustriální atmosférou severočeského příhraničí a na straně druhé hlubokými citovými vazbami vycházejícími z vlastního rodinného zázemí. Trpělivé hledání průsečíků zabydlování se – v takto na první pohled odlišných, a snad dokonce protikladných prostředích – je potom referenčním polem, ze kterého vyrůstá specifická a neopakovatelná atmosféra jejích jednotlivých realizací.“ (Michal Koleček, 2014)

doc. Mgr. Michaela Thelenová (1969) je vedoucí Katedry elektronického obrazu a ateliéru Digitální média na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

kniha