Nákupní košík
(0/0 Kč)
Obálka

Neinvazivní průzkum malířských výtvarných děl radiografickými a rentgen-fluorescenčními metodami


Janka Hradilová, David Hradil

Doporučená cena 440 Kč

Knihex cena 374 Kč / sleva 15 %


Momentálně nedostupné

AVU

2015

176 stran

163 × 230 mm


Malířské dílo má obvykle poměrně složitou vnitřní strukturu utvořenou z mnoha po sobě jdoucích vrstev. Způsob nanášení vlastní malby a její materiálové složení charakterizuje tzv. techniku malby. Postup, jakým malba vznikla, se v průběhu historie mění. Jednotlivá díla nesou znaky různých malířských postupů, změny v kompozici malby, druhotné zásahy. Popis techniky malby je pro studium malířských děl zásadní, neboť souvisí s dobou, místem vzniku díla i jeho autorem. Nejpřesnějšího popisu techniky malby lze dosáhnout při odebrání mikro-vzorků a studiu mikro-stratigrafie, nicméně odběr vzorků představuje destruktivní zásah do díla. Proto v poslední době dochází k velkému rozvoji neinvazivních metod, které žádným způsobem integritu díla nenarušují. Některé neinvazivní metody se již běžně při restaurátorském průzkumu používají – např. fotografování ve viditelném a UV světle, infračervené fotografování a/nebo reflektografie, příp. rentgenová radiografie. Tato monografie si klade za cíl představit nejnovější poznatky v oblasti metod založených na rentgenovém záření, jejich přínos i možné nástrahy, které mohou vyvstat zejména při interpretaci získaných dat. Zejména podrobně jsou rozebírány rentgenová radiografie (včetně použití nejnovější generace materiálově citlivých detektorů) a rentgen-fluorescenční metody (včetně velkoplošného prvkového mapování).

kniha