Nákupní košík
(0/0 Kč)

65. pole

Vítejte ve světě příběhů, myšlenek, poezie a krásných knih. Nakladatelství 65. pole vydává českou i překladovou beletrii, naučné knihy, životopisy a dětskou literaturu.

A2 kulturní čtrnáctideník

A2 je nezávislý kritický čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším pojetí, tedy včetně společenského dění a politiky. Vychází každou druhou středu a má 32 stran novinového formátu.

Akademie múzických umění v Praze

Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze patří k předním českým nakladatelům literatury z oblasti filmu, televize, fotografie, divadla, hudby a tance.

Akademie výtvarných umění

Nakladatelství AVU vydává odborné knihy z oblasti historie a teorie současného umění, autorské publikace, monografie a výstavní katalogy, studijní texty či překlady významných zahraničních děl.

Archiv výtvarného umění

Archiv výtvarného umění sbírá a zpracovává dokumenty o českém a slovenském výtvarném umění. Vydává publikace s rozličnou uměleckou tematikou, zaměřuje se na typografii.

Art Antiques

Art Antiques je časopis s dvacetiletou tradicí, ojediněle kombinující uměleckou současnost s dějinami umění, design s řemeslem a starožitnosti s architekturou.

Baobab

Baobab iniciuje a podporuje mladé talenty, rozvíjí fenomén dětské autorské knihy, mapuje současnou evropskou scénu a snaží se seznámit české publikum se zahraničními ilustrátory.

Běžíliška

Běžiliška je mladé nakladatelství originálních knih pro děti s důrazem na kvalitní textové, výtvarné i řemeslné zpracování.

Bylo nebylo

Nakladatelství Bylo nebylo vydává knihy pro děti i dospělé, pečlivě upravené a mnohdy ručně dokončované nebo netradičně vázané. Dále nabízí menší i větší grafiky a reprinty autorských knih.

Casablanca - Václav Žák

Nakladatelství se věnuje vydávání filmové literatury - monografie tvůrců, filmových děl, žánrů, teoretických statí - a knih z oboru historie.

Cesta domů

Malé nakladatelství přispívající k vyšší informovanosti o umírání, smrti a péči o umírající. Vydáváme knihy pro odborníky i laiky, lidi na konci života i pečující, pro děti i rodiče, žáky i pedagogy.

Cut+Bind

Iveta Krajčírová je grafická designérka, která ve svém volném čase vytvořila Cut+Bind, značku zaměřenou na ručně šité vazby bloků, sešitů a zápisníků s minimalistickým, svěžím a moderním designem.

Dauphin

Dauphin vydává krásnou literaturu a jiné věci. Na Knihexu vždy za zvýhodněné ceny.

DharmaGaia

Vydává knihy o mimoevropských duchovních a kulturních tradicích, alternativních kulturách, filozofii, psychologii, výchově dětí a zdravém životním stylu.

Dynastie

Vydává knihy nejen pro děti. Oblíbené ilustrované knihy dobrodružného myšáka (Lindbergh, Armstrong, Edison, Einstein) nebo knihy se zaměřením na IT gramotnost, trilogii Hello Ruby. Knihy s přesahem.

Edice FUD

Produkuje akademické publikace, výstavní katalogy a monografie s tématem současného umění a grafickou úpravou studentů, absolventů a pedagogů Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.

Filozofická fakulta UK

Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vydává odborné monografie, učební texty a vědecké časopisy z oblasti humanitních oborů.

Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy vydává katalogy ke svým krátkodobým výstavním projektům i stálým sbírkám, monografie významných umělců a prostřednictvím publikací prezentuje své výstavní prostory.

Galerie VI PER

Galerie VI PER je zaměřena na architekturu v nejširším slova smyslu. Snažíme se poukazovat na širší společenské problémy ve vztahu k architektuře a umění. Pořádáme výstavy, vydáváme publikace.

H+H Vyšehradská

Nakladatelství H+H Vyšehradská je zaměřeno na vydávání odborných publikací v oblasti historie, literární vědy, psychologie, hudební nauky atd. Mimo edice vydává řadu Poesis a Paměti.

Herrmann & synové

Herrmann & synové (založeno 1990) je malé pražské nakladatelství zaměřené na vydávání společenskovědní literatury, zejména z oblasti filosofie a literární vědy, okrajově též beletrie.

Institut pro studium literatury

Vydavatelská činnost IPSL je zacílena na oblast české literární a uměnovědné kritiky. Své těžiště nalézá v ediční řadě Antologie a v sérii monografií věnovaných významným osobnostem literárních dějin.

Institut umění – Divadelní ústav

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) se (mimo jiné) specializuje na vydávání publikací o divadle a umění.

jakost

Vydává nonfiction knížky pro čtenáře od 9 do 100 let! Knížky o architektuře, vesmíru, mořích a oceánech, hudbě... Za důvěru jakost! Již od roku 2015.

Kher

Nakladatelství Kher zesiluje hlas romských autorů – podporuje romské autory v tvorbě, vydává jejich díla a propaguje literaturu Romů ve společnosti formou autorských čtení a vzdělávacích seminářů. Objednávky zasílejte na e-mail nakladatelstvi@kher.cz.

Knihkupectví a antikvariát Fryč

Nové i staré knihy mnoha žánrů.

Knihovna Václava Havla

Knihovna Václava Havla shromažďuje, zkoumá, zveřejňuje, šíří a hájí myšlenkový, literární a politický odkaz spisovatele, dramatika, myslitele, bojovníka za lidská práva a prezidenta Václava Havla.

Labyrint & Raketa

Labyrint téměř třicet let vydává kvalitní beletrii, knihy o umění a komiksy. Pod značkou Raketa vycházejí knihy pro děti a stejnojmenný časopis.

Lipnik

Nakladatelství Lipnik se zaměřuje na český komiks. Snaží se hledat kvalitu a originalitu jak formální, tak obsahovou, prozkoumávat komiksové médium a jeho možnosti a hranice.

Lógr magazín

Lógr magazín je kulturní čtvrtletník, který letos slaví 10. výročí založení. Každé číslo je tematické, autoři a autorky se v něm věnují beletrii, poezii, komiksu či dětské literatuře.

Malvern

Malvern – spirituální tradice, mystika, religionistika, literární věda, kulturní antropologie, beletrie i poezie, přírodní vědy, dějiny vědy, hlubinná psychologie, hermetismus, ekologie...

mapcards.net

Knihy pro děti, knihy s rozšířenou realitou, naučné knihy, beletrie. 3D záložky, 3D pravítka, pohlednice, přání, bločky.

Maraton

Nakladatelství Maraton vydává kvalitní českou i světovou prózu a nonfiction zaměřenou na historii i závažné problémy současnosti. Zvýšenou pozornost věnuje česko-německým vztahům a totalitním režimům.

Meander

Nezaměnitelné umělecké knihy pro děti, dětské knihy pro dospělé a komiksy pro všechny.

Nakladatelství Paseka

Přes 30 let vydáváme kvalitní prózu, publicistiku, nonfiction, dětské knihy a komiksy. Doma jsou u nás Čornej, Cimrmani, Munroová, Cima, Rushdie, Prašina, Záleskautky nebo Hilda.

Národní filmový archiv

Národní filmový archiv je jeden z klíčových domácích vydavatelů publikací filmovědného zaměření. Vydává knihy, české filmy (DVD/BD) a také časopis pro vědeckou reflexi kinematografie Iluminace.

Nová Beseda

Nová beseda je nezávislé nakladatelství, které podporuje objevné autory a zvídavé čtenáře. Spojujeme odborníky a odbornice z humanitních, společenských a technických věd.

Pipasik

Učí děti hrou. Vymýšlí věci dle principů montessori „Já jsem to zvládl sám“. Obrázkové hry a knížky vytváří jednoduše a srozumitelně. Tvoří věci s radostí a láskou.

Plav

Měsíčník věnovaný světové literatuře. Vychází od roku 2005, přináší zejména původní překlady beletrie a důraz klade na literatury a jazykové oblasti, které jsou na českém knižním trhu málo zastoupené.

Poketo

Poketo je nakladatelství pro děti. Tvoří kreativní vzdělávací materiály, knihy a hry pro děti takové, jaké jsou: hravé, zvídavé a jedinečné.

PositiF

PositiF je malé výběrové nakladatelství – klade důraz na textově, obrazově a výtvarně výrazné autorské knihy. Zajímá ho svět fotografie a současného umění.

Revolver Revue

35 let nakladatelství pro literaturu, umění, kritiku a společnost.

revue Prostor

revue Prostor je literárně-kulturní časopis reflektující současná témata formou esejů, povídek či básní.

ROE

ROE se dlouhodobě zabývá různými tiskovými technikami. Tiskne tak na papír, ale také na látky a další materiály. Z toho všeho pak vytváří knížky, oblečení a animované filmy.

Rubato

Nakladatelské studio Rubato bylo založeno roku 2010. Jeho záměrem je zpřístupňovat hodnotnou, náročnou, osvěžující a intelekt povzbuzující literaturu především z oblasti prózy a esejistiky.

Sedmá generace

7.G posiluje informovanost o společenských souvislostech ekologických témat. Přispívá tak ke změnám postojů a chování čtenářů směrem k udržitelným, životnímu prostředí i lidem šetrnějším formám.

Šalvar

Nakladatelství Šalvar vydává knihy Mileny Holcové. Proslavila se jako autorka cestopisů, pak mapovala svět zralých žen, poslední dvě knihy zaujaly jako nevšední portréty proroka Mohameda a Buddhy.

Take Take Take

Malé nadšenecké knihkupectví, sídlící pod Vyšehradem, a ještě menší nakladatelství vydávající knihy různých žánrů.

Teapot

Teapot se specializuje na vydávání bibliofilií. Založil je v roce 1990 pod názvem Bonaventura V. Beneš, od roku 2013 nese název Teapot, přičemž Bonaventura zůstal názvem profilové edice.

Trystero/Gnóm!

Trystero bylo založeno v lednu 2015 jako nezávislé nakladatelství zaměřující se na kvalitní angloamerickou a francouzskou komiksovou produkci, ať už jde o komiksové romány, či stripové antologie.

UMPRUM

Nakladatelství (zal. 1996) vydává původní i překladovou literaturu z oblasti teorie a dějin umění a další vědecké tituly – monografie, výpravné bilingvní publikace, výstavní katalogy a skripta.

Venkovské dílo

Příležitostné nakladatelství se sídlem v městečku Pecka. Vydavatelské úsilí zaměřuje zejména na díla pobaltských autorů a na českou poezii.

verzone

11 let vydáváme knížky, které nás baví číst. Věnujeme se především čínské moderní literatuře a původním knihám pro děti.

Volvox Globator

Přes 30 let vydává krásnou literaturu, literaturu faktu, ezoteriku a populárně-naučnou literaturu ve více naž dvaceti edičních řadách.

wo-men

wo-men je malé nezávislé artové nakladatelství zabývající se literárně-fotografickým dokumentem, které baví dělat knihy ambiciózní svým obsahem i vzhledem.

Xao

Xao je galerie, knihkupectví a nakladatelství v Krymské ulici v Praze. Zaměřuje se na současnou ilustraci a obrazové knihy. Na podzim chystá novou edici kapesních ilustrátorských monografií.

jarmark-nakladatele