Barion Pixel
Nákupní košík
(0/0 Kč)

65. pole

Nakladatelství 65. pole vydává českou i překladovou beletrii, naučné knihy, životopisy a dětskou literaturu. Název byl inspirován počtem šachovnicových polí (64). Symbolizuje přesahující a nečekané.

A2 kulturní čtrnáctideník

A2 je nezávislý kritický čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším pojetí, tedy včetně společenského dění a politiky. Vychází každou druhou středu a má 32 stran novinového formátu.

Akademie múzických umění v Praze

Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze patří k předním českým nakladatelům literatury z oblasti filmu, televize, fotografie, divadla, hudby a tance.

Akademie výtvarných umění v Praze

Nakladatelství Akademie výtvarných umění v Praze vydává publikace pedagogů a studentů, výstavní katalogy, monografie i disertační práce, které reprezentují vědeckou, uměleckou a tvůrčí činnost AVU.

ArtMap

ArtMap chce svou vydavatelskou činností narušovat hranice mezi knižní a uměleckou tvorbou, literaturou a výtvarným uměním a přinášet nová a dosud nezpracovaná témata z oblasti umění a vizuální kultury

ATYP Press

Vydává ve spolupráci s Nadačním fondem ATYP a organizací Za sklem online magazín ATYP, ročenky ATYP Speciál a další. Vše ve spolupráci s lidmi s autismem.

Baobab

Baobab iniciuje a podporuje mladé talenty, rozvíjí fenomén dětské autorské knihy, mapuje současnou evropskou scénu a snaží se seznámit české publikum se zahraničními ilustrátory.

Blaze.je

Rodinné nakladatelství, které vydává autorské knížky a tvořivé sešity.

Brkola

Brkola je pražské nakladatelství, kde vycházejí především knížky, které mají co do činění s herectvím, divadlem a psychosomatikou, nebo se jedná o ilustrované knížky pro děti anebo je to současná česká próza.

Bylo nebylo

Nakladatelství Bylo nebylo vydává knihy pro děti i dospělé, pečlivě upravené a mnohdy ručně dokončované nebo netradičně vázané. Dále nabízí menší i větší grafiky a reprinty autorských knih.

Casablanca

Nakladatelství se zaměřuje na vydávání odborné filmové a historické literatury.

Centrala

Nakladatelství Centrala vzniklo v roce 2007 v Polsku a od roku 2014 působí také ve Velké Británii. V roce 2017 začalo vydávat komiksy a picture-booky také v Česku.

Centrum raně středověkých studií

Centrum je místem dialogu mezi vědci, studenty a veřejností. Jeho členy spojuje zájem o vizuální kulturu minulosti, touha objevovat a vášeň pro krásu. Knihy, které vydává, jsou fúzí všeho zmíněného.

Cesta domů

Cesta domů chce přispět ke zlepšení informovanosti o umírání, smrti a péči o umírající. Vydává publikace pro odborníky i laiky, pro lidi na konci života i pečující, ale i pro děti a jejich rodiče.

Deník N

Deník N je český nezávislý deník založený na podpoře předplatitelů. V rámci Edice N vydává knihy se společenskovědní tematikou.

Dynastie

Rodinné nakladatelství s cílem vydávat knihy (nejen) pro děti s přesahem. Dobrodružství malého myšáka inspirované historickými osobnostmi či knihy Hello Ruby rozvíjející digitální kompetence a další.

FF UK

Už přes deset let vydáváme akademickou literaturu z humanitních oborů vyučovaných na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, a to v kvalitně připravených knižních edicích a open access časopisech.

Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy vydává katalogy ke svým krátkodobým výstavním projektům i stálým sbírkám, monografie významných umělců a prostřednictvím publikací prezentuje své výstavní prostory.

Gnóm!

Malé nakladatelství zaměřené na překladovou fantastiku na pomezí krásné literatury a žánru. Vydává Ursulu K. Le Guin, ale také současné americké hororové autory.

H+H Vyšehradská

Nakladatelství H+H je zaměřeno na vydávání odborných textů určených jak pro studenty, tak i pro odbornou veřejnost. Mimo to má nakladatelství zajímavou řadu textů v edici Paměti, Portréty a Poesis.

Hænke

Haenke je výzkumné studio se sídlem mezi Paříží a Prahou. Naším posláním je zvyšovat povědomí o významu rostlinné biodiverzity pro medicínu a lidské zdraví.

Idealab

Idealab je malé nakladatelství z Břevnova, které vydává odborné časopisy a online časopis Archizoom, pod jehož hlavičkou vychází první knižní publikace Tiny House: Krajinou minimalistického bydlení.

Incipit

Vydává ilustrovanou prózu a poezii zahraničních i tuzemských autorů a autorek.

IPR Praha

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) je hlavním koncepčním pracovištěm Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města.

Iva Kaiserová

Knížku plnou malých radostí – Přitažlivost bublinkové fólie – vydala samonákladem. Manžel, který je streetartový umělec, do ní nafotil designové obrázky malých figurek.

Karolinum

Vydává učební texty, vědecké monografie, odborné časopisy a vědecké sborníky. Unikátním projektem je překladová edice Modern Czech Classics i vydávání díla Karla Šiktance.

Kher

Nakladatelství romské literatury Kher (2012) podporuje romské autory v procesu jejich tvorby, vydává jejich díla, a zesiluje tak jejich hlas ve společnosti.

Knihovna Václava Havla

Knihovna Václava Havla shromažďuje, zkoumá, zveřejňuje, šíří a hájí myšlenkový, literární a politický odkaz spisovatele, dramatika, bojovníka za lidská práva a československého a českého prezidenta.

Lipnik

Nakladatelství Lipnik se zaměřuje na český komiks. Snaží se hledat kvalitu a originalitu jak formální, tak obsahovou, prozkoumávat komiksové médium a jeho možnosti a hranice.

Losí hnízdo

Losí hnízdo je začínající nízkorozpočtové nakladatelství zaměřené na vydávání tištěných a elektronických publikací se specializací na žánr humor.

Lux

Malé nezávislé nakladatelství zaměřené na dětskou literaturu, poezii a východní filozofii, zejména buddhistickou a související s učením Fráni Drtikola a jeho žáků.

Lví kámen

Nakladatelství vzniklo v září 2022, vydalo zatím první titul Stromy do nebe a orientuje se na italskou literaturu pro děti a dospělé. Založila ho pedagožka a italianistka Klára Lowensteinová.

Malvern

Spirituální tradice, mystika, religionistika, literární věda, kulturní antropologie, beletrie i poezie, přírodní vědy, dějiny vědy, hlubinná psychologie, hermetismus, ekologie...

Maraton

Vydává kvalitní českou i světovou prózu a vedle toho nonfikční literaturu zaměřenou jednak na historii, jednak na závažné problémy současnosti.

Meander

Nezávislé nakladatelství, které se s velkou péčí věnuje originální umělecké tvorbě pro děti a mládež, zejména původní tvorbě a autorské knize, klade přitom velký důraz na výtvarné pojetí titulů.

Národní filmový archiv

Národní filmový archiv je jedním z klíčových domácích vydavatelů publikací filmovědného zaměření. Vydává knihy, české filmy (DVD/BD) a také časopis pro vědeckou reflexi kinematografie Iluminace.

Normcore

DIY projekt s výtvarnými díly a komiksy. Zatím vyšla tři vydání Horror Fanzine, malé limitované série knih o hororu v jeho klasické podobě. Kombinuje to, co je na tomto žánru fascinující ve filmech, literatuře a hudbě.

Nová beseda

Nová beseda je nezávislé nakladatelství vydávající nonfikční literaturu. Spojuje odborníky různých vědních odvětví. Profilovou edicí je Co je nového nabízející aktuální vhled do rozmanitých témat.

P3K

Nakladatelství P3K se zaměřuje na literaturu faktu a odborné tituly v rámci humanitních oborů a publikací pro školství. Základní edice zahrnují judaika, historii 20. století a geografické publikace.

Paseka

„Je to podivuhodné, jaké ten lump Paseka u žen míval štěstí, vzdor svému zanedbanému zevnějšku. Pomocí té slečny otevřel Paseka svoje veliké nakladatelství." Jsme rádi, že s námi děláte Paseku!

Pipasik

Dětské nakladatelství, které inspiruje metoda Montessori. Nabízí dětské knihy, kreativní hry a sešity, které učí děti hrou.

PositiF

PositiF je malé výběrové nakladatelství – propojuje svět současného umění a fotografie. Věří v promyšlené a dobře zpracované autorské knihy.

Revolver Revue

Čtvrtletník pro literaturu a výtvarné umění. Tradice nezávislého pohledu. Paralelně vycházející knižní Edice RR je zaměřena na českou i světovou literaturu, výtvarné umění a kritické myšlení.

Revue Prostor

Revue Prostor je literárně-kulturní časopis reflektující současná témata formou esejů, povídek či básní.

ROE

ROE se dlouhodobě zabývá různými tiskovými technikami. Tiskne na papír, ale také na látky a další materiály. Z toho všeho pak vytváří knížky, oblečení a animované filmy.

Rubato

Nakladatelské studio Rubato bylo založeno roku 2010 Petrem Janušem a Jaroslavem Tvrdoněm a jeho záměrem je zpřístupňovat hodnotnou, náročnou, osvěžující a intelekt povzbuzující literaturu.

Sedmá generace

Dvouměsíčník Sedmá generace vychází od roku 1991 s cílem reflektovat sociální a ekologické aspekty vývoje soudobé civilizace a zasazovat je do širších politických a kulturních souvislostí.

Skautská nadace Jaroslava Foglara

Posláním nadace je podporovat mimoškolní výchovu a vzdělávání dětí a mládeže v duchu skautských ideálů, pomáhat jim při rozvoji potenciálu. Pečujeme o odkaz Jaroslava Foglara – Jestřába.

Štěpán Adámek

Autorské nakladatelství z Prahy. Móda a sport.

Take Take Take

Malé nakladatelství, které založili grafička Nikola Janíčková a ilustrátor Jindřich Janíček. Vydává knihy různých žánrů. Snahu najít mezi nimi jakoukoliv spojitost dávno vzdali.

Triáda

Nakladatelství je zaměřeno na současnou a starší českou i překladovou beletrii, filozofickou a historickou literaturu, literárněvědné a uměnovědné texty.

UMPRUM

Nakladatelství vydává monografie, výpravné bilingvní publikace, retrospektivní a výstavní katalogy, příručky o knižní vazbě a typografickém písmu nebo skripta o módě a navrhování bytového interiéru.

Venkovské dílo

Příležitostné nakladatelství se zaměřením na literaturu Pobaltí, především Litvy. Chladnými nás nenechávají ani solitéři české poezie.

Veronika Richterová

Veronika Richterová a Michal Cihlář, povoláním sochařka a grafik, vydávají vlastní autorské knihy zaměřené na fotosběry z cest po světě a katalogy dokumentující jejich výtvarnou práci.

Viriditas

Mladé české nakladatelství zaměřující se na českou poezii a prózu, vztah k autorům a rozvoj nakladatelského řemesla. Vydáváme knihy a baví nás to!

Volvox Globator

Beletrie, populárně naučná literatura, ezoterika, hudba ve více jak třiceti edičních řadách.

Wonderbooks

Wonderbooks je nové nakladatelství, jehož cílem je vydávat v originálním formátu hravé knihy vyprávějící silné příběhy plné poezie a něhy, které dětem zprostředkovávají důležité hodnoty.

Za sklem

Organizace Za sklem o. s. pracuje s lidmi na spektru autismu a jejich blízkými bez rozdílu věku. Poskytuje sociální služby a volnočasové aktivity ve Zlíně, Brně, Olomouci a Praze. Věnuje se také advokační, osvětové a vzdělávací činnosti.