Barion Pixel
Nákupní košík
(0/0 Kč)

65. pole

Vítejte ve světě příběhů, myšlenek, poezie a krásných knih. Nakladatelství 65. pole vydává českou i překladovou beletrii, naučné knihy, životopisy a dětskou literaturu.

A2 kulturní čtrnáctideník

A2 je nezávislý kritický čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším pojetí, tedy včetně společenského dění a politiky. Vychází každou druhou středu a má 32 stran novinového formátu.

Akademie múzických umění v Praze

Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze patří k předním českým nakladatelstvím literatury z oblasti filmu, televize, fotografie, divadla, hudby a tance.

Akademie výtvarných umění v Praze

Nakladatelství AVU vydává odborné publikace, výstavní katalogy, autorské knihy a další knižní výstupy, které reprezentují vědeckou, uměleckou a tvůrčí činnost AVU.

Altenberg

Knihy pro děti, beletrie, zdraví, chorvatská a slovinská literatura.

Ateliér Krupka

Rodinné knihvazačství, bibliofilské nakladatelství, ruční výroba papíru, knihtisk.

Baobab

Baobab iniciuje a podporuje mladé talenty, rozvíjí fenomén dětské autorské knihy, mapuje současnou evropskou scénu a snaží se seznámit české publikum se zahraničními ilustrátory.

Běžíliška

Běžíliška je mladé nakladatelství originálních knih pro děti s důrazem na kvalitní textové, výtvarné i řemeslné zpracování.

Blaze.je

Rodinné nakladatelství, které vydává autorské knížky a tvořivé sešity.

Bylo nebylo

Nakladatelství Bylo nebylo vydává knihy pro děti i dospělé, pečlivě upravené a mnohdy ručně dokončované nebo netradičně vázané. Dále nabízí menší i větší grafiky a reprinty autorských knih.

Centrala

Centrala má tři hlavní ediční řady: Láska (knihy a komiksy pro děti), Život (komiksy) a Smrt (art-booky). Komiks – to je pro nás obraz života v pořádném rámu.

Centrum raně středověkých studií

Centrum raně středověkých studií vzniklo v roce 2013 jako místo setkávání a dialogu mezi vědci, studenty a širokou veřejností. Knihy, které představujeme, jsou výsledkem těchto setkání.

Cesta domů

Malé nakladatelství, které se snaží přispět ke zlepšení informovanosti o umírání, smrti a péči o umírající. Publikace pro odborníky, laiky, pro lidi na konci života i pečující.

Dauphin

Dauphin vydává krásnou literaturu a jiné věci. Nabízí spoustu zajímavých titulů beletristických i nebeletristických, knihy kratochvilné i pro zamyšlení, tradiční i netradiční kuchařky.

DharmaGaia

Vydává knihy o buddhismu, filozofii, sebeléčení, ženské spiritualitě, rodičovství a zahradnictví. Přináší poezii v podobě básnických sbírek starých mistrů Koreje, Číny a Japonska.

Dokořán

Už přes 20 let vydává populárně-naučnou a odbornou literaturu s výběrovými přesahy do kvalitní beletrie. Mezi jejich hlavní autory patří z českých například Václav Cílek nebo Jaroslav Petr, ze zahraničních pak Patti Smith, Italo Calvino, Mariusz Szczygieł

Dynastie

Rodinné nakladatelství, které se zaměřuje na vydávání knih a časopisů s přesahem a cílem rozvíjet čtenářské dovednosti, stejně jako digitální kompetence. Vydává knihy nejen pro děti. Novinka v listopadu 2022: čtvrté volné pokračování úspěšné série Hello R

Flash Art Czech & Slovak Edition

Časopis Flash Art Czech & Slovak Edition, založený v roce 2006, dlouhodobě zastává pozici nejvýraznějšího periodika o současném výtvarném umění v Česku a na Slovensku.

Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy vydává katalogy ke svým krátkodobým výstavním projektům i stálým sbírkám, monografie významných umělců a prostřednictvím publikací prezentuje své výstavní prostory.

Gnóm!

Malé nakladatelství zaměřené na překladovou fantastiku na pomezí krásné literatury a žánru. Vydává knihy převážně v kapesním formátu, snaží se o čitelnou sazbu, nepřeplácané obálky a solidní překlad.

H+H

Nakladatelství H+H existuje od roku 1992 a je zaměřeno na odbornou literaturu zejména pro studenty humanitních oborů na vysokých školách. Kromě toho má samostatné edice Poesis, Profily a Paměti.

Haenke

Haenke má pouze jednu knihu: Plantlovers. Neviditelná botanika městského prostředí (zatím), zato ve třech edicích, které se navzájem proplétají (obsah stejný, pořadí kapitol je jiné).

Hnutí DUHA

Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku. Dokáže rozhýbat politiky a úřady, jedná s firmami a pomáhá domácnostem.

Incipit

Vydává ilustrovanou prózu a poezii zahraničních i tuzemských autorů a autorek.

Institut umění – Divadelní ústav

Divadelní ústav je teatrologická instituce a specializované nakladatelství se zaměřením na knihy o divadle a umění.

IPR Praha

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) je hlavním koncepčním pracovištěm Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města.

jakost

Vydává nonfiction knížky pro čtenáře od 9 do 100 let! Knížky o architektuře, vesmíru, mořích a oceánech, hudbě... Za důvěru jakost! Již od roku 2015.

KAVKA knižní a výtvarná kultura

Zájmem nakladatelství jsou knihy o umění a estetice, monografie, autorské knihy. Vydává také knihy pro děti ve speciální edici Prach a broky.

Kher

Nakladatelství romské literatury Kher (2012) podporuje vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů nejen z Česka.

Knihovna Václava Havla

Knihovna Václava Havla shromažďuje, zkoumá, zveřejňuje, šíří a hájí myšlenkový, literární a politický odkaz spisovatele, dramatika, bojovníka za lidská práva a československého a českého prezidenta.

Knihy ve hvězdách

Toto nakladatelství není ani skutečné. Ale pro radost už jsme vydalo dvě ilustrované knížky. Jsou to knížky povídací. Knížky, které mají rodičům a dětem usnadnit hovory o složitých věcech.

Labyrint & Raketa

Labyrint téměř třicet let vydává kvalitní beletrii, knihy o umění a komiksy. Pod značkou Raketa vycházejí knihy pro děti a stejnojmenný časopis.

Lipnik

Nakladatelství Lipnik se zaměřuje na český komiks. Snaží se hledat kvalitu a originalitu jak formální, tak obsahovou, prozkoumávat komiksové médium a jeho možnosti a hranice.

Lux

Malé a nezávislé nakladatelství zaměřené na dětskou literaturu, poezii a východní filozofii, zejména buddhistickou a související s učením Fráni Drtikola a jeho žáků.

Malvern

Religionistika, literární věda, kulturní antropologie, beletrie i poezie, přírodní vědy, dějiny vědy, hlubinná psychologie, hermetismus, spiritualita, ekologie a knihy pro děti i rodiče.

Maraton

Vydává kvalitní českou i světovou prózu a vedle toho nonfiction zaměřenou jednak na historii, jednak na závažné problémy současnosti.

Maťa

Nakladatelství se zaměřuje na kvalitní českou i světovou literaturu, významný prostor je zde věnován rocku, undergroundu a alternativní kultuře a dystopickým prózám.

Mazzel

Mazzel je malé vydavatelství pro děti, kde vznikají nezaměnitelné knížky, papírové hry a další předměty pro radost. Mazzel pracuje s tradičními pohádkami, spolupracuje se spisovateli a vymýšlí nové.

Meander

Nezávislé nakladatelství, které se s velkou péčí věnuje originální umělecké tvorbě pro děti a mládež, zejména původní tvorbě a autorské knize, klade přitom velký důraz na výtvarné pojetí titulů.

N media

Nezávislý Deník N nabízí zpravodajství v souvislostech, analýzy a komentáře online na webu denikn.cz i v tištěné verzi. Kromě zpravodajství vydává také knihy v rámci Edice N.

Národní filmový archiv

Národní filmový archiv je jeden z klíčových domácích vydavatelů publikací filmovědného zaměření. Vydává knihy, české filmy (DVD/BD) a také časopis pro vědeckou reflexi kinematografie Iluminace.

Nová beseda

Vydává knihy, které pomáhají porozumět dnešnímu světu. Edice Co je nového na méně než sto stránkách představuje aktuální diskuse, výzkumy a objevy v jednotlivých vědeckých oborech.

Page Five

Nakladatelství představuje odborný výběr toho nejpozoruhodnějšího, co nabízí domácí i zahraniční knižní produkce, s extra zaměřením na oblast výtvarného umění a vizuální kultury.

Paper Jam

Nakladatelství české prózy a poezie, které si knihy i samo vyrábí.

Paseka

Přes 30 let vydává kvalitní prózu, publicistiku, nonfiction, dětské knihy a komiksy. Doma jsou tam Cimrmani, Rushdie, Cima, Louis, Hilda, Melchor nebo Prašina.

Pink Box

Pink Box je platforma, která se zaměřuje na současné myšlení. Momentálně rozvíjí především koncept filozofie pro děti.

Pipasik

Učí děti hrou. Vymýšlí věci dle principů montessori „Já jsem to zvládl sám“. Obrázkové hry a knížky vytváří jednoduše a srozumitelně. Tvoří věci s radostí a láskou.

Plav – měsíčník pro světovou literaturu

Plav je jediné české periodikum zaměřující se výhradně na překladovou literaturu. Texty v našem časopise si jinde česky nepřečtete. Tematická a regionální čísla, minoritní jazyky a všemožné experimenty.

Poketo

Poketo je nakladatelství pro děti. Tvoří kreativní vzdělávací materiály, knihy a hry pro děti takové, jaké jsou: hravé, zvídavé a jedinečné.

revue Prostor

Revue Prostor je literárně-kulturní časopis reflektující současná témata formou esejů, povídek či básní.

ROE

ROE se dlouhodobě zabývá různými tiskovými technikami. Tiskne tak na papír, ale také na látky a další materiály. Z toho všeho pak vytváří knížky, oblečení a animované filmy.

Rubato

Nakladatelské studio Rubato bylo založeno roku 2010 Petrem Janušem a Jaroslavem Tvrdoněm a jeho záměrem je zpřístupňovat hodnotnou, náročnou, osvěžující a intelekt povzbuzující literaturu.

Sedmá generace

Dvouměsíčník Sedmá generace vychází od roku 1991. Tematicky se soustředí zejména na ochranu přírody, obnovitelnou energetiku, alternativní ekonomiku, biozemědělství, ekovýchovu a lidská práva.

Take Take Take

V malém nakladatelství vychází průměrně tři tituly za rok. Baví nás objevovat a překládat u nás neznámé autory, procházet archivní fotografie a vzpomínky. Čteme pomalu, vydáváme pomalu.

Trystero

Trystero bylo založeno v lednu 2015 jako nezávislé nakladatelství zaměřující se na kvalitní angloamerickou a francouzskou komiksovou produkci, ať už jde o komiksové romány, či stripové antologie.

UMPRUM

Nakladatelství UMPRUM (zal. 1996) vydává knihy z oblasti teorie a dějin umění, monografie, výpravné publikace, výstavní a retrospektivní katalogy, příručky o knižní vazbě, teoretické texty o designu.

Upupæpop

Vizuální studio z Hradce Králové působící na poli grafického designu, tisku, ilustrace a autorské tvorby.

Viriditas

Vydáváme knihy a baví nás to! Jsme mladé české nakladatelství zaměřující se na českou poezii a prózu, vztah k autorům a rozvoj nakladatelského řemesla.

Volvox Globator

Přes 30 let vydává krásnou literaturu, literaturu faktu, ezoteriku a populárně-naučnou literaturu ve více než dvaceti edičních řadách.