Nákupní košík
(0/0 Kč)

65. pole

Nakladatelství 65. pole vydává českou i překladovou beletrii, naučné knihy, životopisy a dětskou literaturu. Šedesáté páté pole šachovnice symbolizuje přesahující a nečekané.

A2 kulturní čtrnáctideník

A2 je nezávislý kritický čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším pojetí, tedy včetně společenského dění a politiky. Vychází každou druhou středu a má 32 stran novinového formátu.

Akademie múzických umění v Praze

Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze patří k předním českým nakladatelům literatury z oblasti filmu, televize, fotografie, divadla, hudby a tance.

Art Antiques

Art Antiques je časopis s dvacetiletou tradicí, ojediněle kombinující uměleckou současnost s dějinami umění, design s řemeslem a starožitnosti s architekturou.

ArtMap

ArtMap chce svou vydavatelskou činností narušovat hranice mezi knižní a uměleckou tvorbou, literaturou a výtvarným uměním a přinášet nová a dosud nezpracovaná témata z oblasti umění a vizuální kultury.

Baobab

Baobab iniciuje a podporuje mladé talenty, rozvíjí fenomén dětské autorské knihy, mapuje současnou evropskou scénu a snaží se seznámit české publikum se zahraničními ilustrátory.

Běžíliška

Běžiliška je mladé nakladatelství originálních knih pro děti s důrazem na kvalitní textové, výtvarné i řemeslné zpracování.

Bylo nebylo

Nakladatelství Bylo nebylo vydává knihy pro děti i dospělé, pečlivě upravené a mnohdy ručně dokončované nebo netradičně vázané. Dále nabízí menší i větší grafiky a reprinty autorských knih.

Centrala

Nakladatelství Centrala vzniklo v roce 2007 v Polsku a od roku 2014 působí také ve Velké Británii. Od podzimu 2017 začíná vydávat komiksy a obrázkové knihy i v Česku.

Centrum současného umění DOX

Centrum současného umění Dox je největší nezávislá instituce zaměřená na současné umění. Je místem, kde se potkává literatura, architektura, výtvarné umění, divadlo a hudba.

Cesta domů

Malé nakladatelství přispívající k vyšší informovanosti o umírání, smrti a péči o umírající. Vydáváme knihy pro odborníky i laiky, lidi na konci života i pečující, pro děti i rodiče, žáky i pedagogy.

Cihlář-Richterová

Jsme grafik a sochařka a věnujeme se tvorbě autorských fotografických knih zaměřených na objevování cizích zemí skrze detaily a výtvarné vnímání. Letos jsme vydali Japonsko v detailech.

Cut+Bind

Iveta Krajčírová je grafická designérka, která ve svém volném čase vytvořila Cut+Bind, značku zaměřenou na ručně šité vazby bloků, sešitů a zápisníků s minimalistickým, svěžím a moderním designem.

Dauphin

Dauphin vydává krásnou literaturu a jiné věci. Nabízí spoustu zajímavých titulů beletristických i nebeletristických, knihy kratochvilné i pro zamyšlení, tradiční i netradiční kuchařky.

Deník N

Nezávislý Deník N nabízí zpravodajství v souvislostech, analýzy, reportáže, rozhovory a komentáře online na webu denikn.cz i v tištěné verzi. Kromě zpravodajství vydává také knihy v rámci Edice N.

DharmaGaia

Vydává knihy o mimoevropských duchovních a kulturních tradicích, alternativních kulturách, filozofii, psychologii, výchově dětí a zdravém životním stylu.

Divus

Po tříleté cestě na sever přijede Divus z Nové Perly (novaperla.cz). Přiveze několik méně známých knih z posledních let, archivní rarity a jedno zvláštní překvapení ještě vonící teplým hovnem.

Dynastie

Vydává knihy a časopisy nejen pro děti. Oblíbené ilustrované knihy dobrodružného myšáka (Lindbergh, Armstrong, Edison, Einstein) nebo knihy se zaměřením na IT gramotnost, trilogii Hello Ruby. Knihy s přesahem.

H+H Vyšehradská

Nakladatelství H+H Vyšehradská je zaměřeno na vydávání odborných publikací v oblasti historie, literární vědy, psychologie, hudební nauky atd. Mimo edice vydává řadu Poesis a Paměti.

Herrmann & synové

Herrmann & synové (založeno 1990) je malé pražské nakladatelství zaměřené na vydávání společenskovědní literatury, zejména z oblasti filosofie a literární vědy, okrajově též beletrie.

IDEA

Družstevní nakladatelství, jehož cílem je přinášet do veřejné debaty alternativní vize, teorie a nápady, které reagují na výzvy současné společnosti. Propojuje mezi sebou obory od ekonomie a sociologie až po filosofii či politologii.

Institut umění – Divadelní ústav

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) se (mimo jiné) specializuje na vydávání publikací o divadle a umění.

IPR

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) je hlavním koncepčním pracovištěm Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města.

jakost

Vydává nonfiction knížky pro čtenáře od 9 do 100 let! Knížky o architektuře, vesmíru, mořích a oceánech, hudbě... Za důvěru jakost! Již od roku 2015.

K-A-V-K-A

K-A-V-K-A je specializované knihkupectví, nakladatelství a umělecká galerie v centru Prahy. Naším zájmem jsou knihy o umění, estetice, monografie a autorské knihy. Vydáváme také knihy pro děti.

Kher

Nakladatelství Kher zesiluje hlas romských autorů – podporuje romské autory v tvorbě, vydává jejich díla a propaguje literaturu Romů ve společnosti formou autorských čtení a vzdělávacích seminářů.

Knihovna Václava Havla

Knihovna Václava Havla shromažďuje, zkoumá, zveřejňuje, šíří a hájí myšlenkový, literární a politický odkaz spisovatele, dramatika, myslitele, bojovníka za lidská práva a prezidenta Václava Havla.

Labyrint & Raketa

Labyrint téměř třicet let vydává kvalitní beletrii, knihy o umění a komiksy. Pod značkou Raketa vycházejí knihy pro děti a stejnojmenný časopis.

Lipnik

Nakladatelství Lipnik se zaměřuje na český komiks. Snaží se hledat kvalitu a originalitu jak formální, tak obsahovou, prozkoumávat komiksové médium a jeho možnosti a hranice.

Lógr magazín

Lógr je čtvrtletně vydávaný literární magazín, který se věnuje současné české i překladové beletrii, poezii, komiksu a umění.

LUX

Jsme malé nakladatelství zaměřené na dětskou literaturu, poezii a východní filosofii. Vydáváme srdcovky.

Malvern

Malvern – spirituální tradice, mystika, religionistika, literární věda, kulturní antropologie, beletrie i poezie, knihy pro děti, přírodní vědy, dějiny vědy, hlubinná psychologie, hermetismus, ekologie...

Maraton

Nakladatelství Maraton vydává kvalitní českou i světovou prózu a nonfiction zaměřenou na historii i závažné problémy současnosti. Zvýšenou pozornost věnuje česko-německým vztahům a totalitním režimům.

Meander

Nezávislé nakladatelství, které se s velkou péčí věnuje originální umělecké tvorbě pro děti a mládež, zejména původní tvorbě a autorské knize, klade přitom velký důraz na výtvarné pojetí titulů.

Meziměsto

Meziměsto je malé nezávislé nakladatelství literární dokumentaristky Michaely Hečkové. Zaměřujeme se na knihy o architektuře, městech a lidech.

Národní filmový archiv

Národní filmový archiv je jeden z klíčových domácích vydavatelů publikací filmovědného zaměření. Vydává knihy, české filmy (DVD/BD) a také časopis pro vědeckou reflexi kinematografie Iluminace.

No Limits

Vydáváme původní českou i překladovou literaturu, knihy napříč žánry, které vynikají jazykovou a výpovědní hodnotou.

Nová Beseda

Nová beseda je nezávislé nakladatelství, které podporuje objevné autory a zvídavé čtenáře. Spojujeme odborníky a odbornice z humanitních, společenských a technických věd.

Paper Jam

Vydavatelství Paper Jam Milana Hodka se zaměřuje na vybranou literaturu českých, ale i zahraničních autorů.

Paseka

Vydáváme kvalitní prózu, publicistiku, nonfiction, dětské knihy a komiksy. Doma jsou u nás Munroová, Rushdie, Šebek, Cima, Vojtko, Prašina, Hilda nebo Záleskautky.

Pipasik

Pipasik je malé české nakladatelství, které se zabývá výrobou kreativních papírových her a sešitů. Ve své tvorbě klade důraz nejen na zábavu, ale i obsah. Učí děti hrou.

Poketo

Poketo je nakladatelství pro děti. Tvoří kreativní vzdělávací materiály, knihy a hry pro děti takové, jaké jsou: hravé, zvídavé a jedinečné.

PositiF

PositiF je malé výběrové nakladatelství – klade důraz na textově, obrazově a výtvarně výrazné autorské knihy. Zajímá ho svět fotografie a současného umění.

Revue Pandora a Kritická literární revue

Revue Pandora je literární a výtvarnou revuí knižního formátu, vydávaná dvakrát ročně. Založena r. 1997. V pražské redakci od r. 2015. Kritická literární revue vychází nově od r. 2021.

revue Prostor

revue Prostor je literárně-kulturní časopis reflektující současná témata formou esejů, povídek či básní.

ROE

Linda Retterová se pod jménem ROE dlouhodobě zabývá různými tiskovými technikami. Tiskne tak na papír, ale také na látky a další materiály. Z toho všeho pak vytváří knížky, oblečení a animované filmy.

Rubato

Nakladatelské studio Rubato bylo založeno roku 2010. Jeho záměrem je zpřístupňovat hodnotnou, náročnou, osvěžující a intelekt povzbuzující literaturu především z oblasti prózy a esejistiky.

Runa

Nakladatelství Runa vydává kvalitní překladovou beletrii Balkánu a Latinské Ameriky.

Sedmá generace

Dvouměsíčník 7.G posiluje informovanost o společenských souvislostech ekologických témat. Přispívá tak ke změnám postojů a chování čtenářů směrem k udržitelným, životnímu prostředí i lidem šetrnějším formám.

Šalvar

Nakladatelství Šalvar vydává knihy Mileny Holcové. Proslavila se jako autorka cestopisů, pak mapovala svět zralých žen, poslední dvě knihy zaujaly jako nevšední portréty proroka Mohameda a Buddhy.

Take Take Take

Malé nadšenecké knihkupectví a ještě menší nakladatelství, vydávající knihy různých žánrů.

Trystero/Gnóm!

Trystero se zaměřuje na kvalitní angloamerickou a francouzskou komiksovou produkci, ať už jde o komiksové romány, či stripové antologie.

Upupæpop

Královéhradecké duo Upupæpop jsou osobití tvůrci na poli autorské ilustrace, typografie a tradičních tiskařských disciplín.

verzone

Nakladatelství vydává především původní české knihy pro děti a vede edici současné čínské literatury Xin.

Viriditas

Jsme mladé české nakladatelství zaměřující se na českou poezii a prózu, vztah k autorům a rozvoj nakladatelského řemesla. Vydáváme knihy a baví nás to!

Volvox Globator

Přes 30 let vydává krásnou literaturu, literaturu faktu, ezoteriku a populárně-naučnou literaturu ve více než dvaceti edičních řadách.

wo-men

wo-men je malé nezávislé artové nakladatelství zabývající se literárně-fotografickým dokumentem, které baví dělat knihy ambiciózní svým obsahem i vzhledem.

Xao

Xao je galerie, knihkupectví a nakladatelství zaměřené na ilustraci, grafiku a knižní kulturu.

jarmark-nakladatele